Aviz — Cercul stiintific Tehnologie Chimica si Protectia Mediului
29.01.2019
Întreprinderea CSM Uniform angajează: Serigraf/Laborant Chimist
07.02.2019

AVIZ cu referire la desfăşurarea Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XXIII-a, etapa I, subatelierul Chimie Industrială şi Ecologică

AVIZ

cu referire la desfăşurarea

Sesiunii naţionale de comunicări  ştiinţifice studenţeşti, etapa I

 

      Pe data de 14 februarie 2019, ora 1400, în aula 222 se vor desfăşura lucrările Sesiunii naţionale de comunicări  ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XXIII-a din cadrul atelierului de lucru Chimie şi Tehnologie chimică, subatelierul Chimie Industrială şi Ecologică.

       Sunt invitaţi să participe studenţii de la ciclul I și II.

       Date complementare anunţului sunt prezentate în  Anexele I şi II.

 

Organizatori : Institutul de Cercetare şi Inovare al USM

                       

Persoane de contact de la DCIE : moderator M. Ceacîru

bir. 111, bl. IV, tel. 068572007

 (email: confer.student.usm@gmail.com)

 

 

Anexa I

 

     Fişa participantului conferinţei, etapa I (studenţii de la ciclul I)

Denumirea raportului ____________________________

______________________________________________

Autorii ________________________________________

Prezentator ____________________________________

Conducător ştiinţific_____________________________

 

    Fişa participantului conferinţei se expediază la adresa de e-mail: confer.student.usm@gmail.com până pe data de 10.02.2019.

 

    La I etapă studenţii ciclului I prezintă rapoarte în format Power Point ce vor reflecta rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în cadrul tezelor de licență pentru anul III de studii iar pentru anul I și II – ce vor reflecta rezultatele investigațiilor realizate în cadrul lucrului individual. Timpul prezentării – 5 minute.

 

Anexa II

    Studenţii ciclului II, masteranzii, pentru participarea în etapa a II-a a Sesiunii, până pe 1 martie 2019, prezintă rezumatul (în română, engleză, franceză sau rusă) pentru publicare conform cerinţelor de mai jos la adresa de e-mail: cercetareusm@gmail.com şi copia la adresa de e-mail: confer.student.usm@gmail.com

 

CERINŢELE PRIVIND ÎNTOCMIREA REZUMATULUI

 

 

SENZOR POTENŢIOMETRIC CU MATRICE POLIMERICĂ

PENTRU DETERMINAREA SALICILAŢILOR

ÎN PREPARATE FARMACEUTICE                                                                                                                           

 

Anatolie GAVRILUŢĂ, masterand, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

 

Materialele vor fi prezentate în formă electronică, împreună cu un exemplar tipărit, scrise la computer în programul Word for windows, fonta Ti­me­s New Roman, înălţimea literelor – 12 pt.

Textul va ocupa până la două pagini complet dactilografiate la intervalul 1,5 pe hârtie A4 (210×297 mm), cu alineatul din 5 semne.

Se păstrează câmp liber: din stânga, din partea de sus şi de jos — câte 25 mm, din dreapta  — 15 mm.

TITLUL se dactilografiază cu majuscule; cuvintele din titlu nu se trec dintr-un rând în altul.

Sub titlu, cu minuscule, urmează Prenumele şi NUMELE autorilor (complet), masterand sau student, Facultatea care reprezintă, apoi urmează textul propriu-zis. La sfârşitul articolului — prenumele şi numele, titlul ştiinţific al conducătorului ştiinţific.

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.

Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.

Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

Asigurarea articolului cu bibliografia realizată se va efectua conform cerinţelor CNAA.

Recomandat

Vladimir GUŢU, dr. hab., prof. univ., cond. ştiinţific

 

Atenţie!

Rezumatele trebuie să fie întocmite conform normelor

ortografice şi stilistice  în vigoare

cu păstrarea semnelor diacritice corespunzătoare!

 

Lucrările care nu vor încadra aceste cerinţe obligatorii, nu vor fi publicate.

Комментарии закрыты.