AVIZ cu referire la anuntarea rezultatelor Sesiunii nationale de comunicarii stiintifice studentesti, etapa I, editia a XXIII-a
25.02.2019
În cadrul cercului științific «Tehnologie chimică și protecția mediului» studenții ciclului I, licență, specialitatea TCI și TPCM, de sine stătător au efectuat analiza complexă a probelor de apă din localitățile lor.
19.03.2019

A V I Z — Școala Tânărului Chimist a Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova anunță PREGĂTIREA ELEVILOR CLASEI A XII CĂTRE EXAMENUL BAC LA CHIMIE.

A V I Z

Școala Tânărului Chimist a

 Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică

a Universității de Stat din Moldova anunță

PREGĂTIREA ELEVILOR CLASEI A XII CĂTRE EXAMENUL BAC LA CHIMIE

Pregătirea elevilor va fi fără plată și se va desfășura în zilele de duminică între orele 10.00-13.00, începând cu 24 martie 2019.

Înregistrează-te accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0ygYy5mXWgOUP_Y86zeeYb2mhSyBM2E0_ArfBsxszuw7Zng/viewform?fbclid=IwAR1xS_h-X_ohpBcO-nYDUsCvxN4r7-xyJtPCU7NbghGK9wX6DK9fBuqWUpU 

Adresa noastră:

Chișinău, str. A. Mateevici, 60, blocul IV, aud. 317.

Graficul și tematica orelor:

Data

Tema

Profesorul

Sala

24 martie

Chimia anorganică. Structura atomului şi legea periodicităţii. Legătura chimică şi structura substanţelor.

 

Dr., conf. univ. I.Bulimestru

Aud.317 bl. IV

Chimia anorganică. Reacţii chimice. Clasificarea reacţiilor chimice după criteriile: compoziţia şi numărul reactanţilor şi a produşilor; schimbarea gradului de oxidare; efectul termic; reversibilitatea; starea de agregare şi numărul fazelor sistemului (omogene şi eterogene); prezenţa catalizatorului. Echilibrul chimic. Constanta echilibrului chimic. Factorii ce influenţează echilibrul chimic: influenţa concentraţiei, temperaturii, presiunii. Principiul Le Châtelier. Echilibrul în sisteme omogene şi eterogene.

31 martie

Chimia anorganică. Legile fundamentale ale chimiei.

Teoria atomo-moleculară. Legea constanţei compoziţiei. Legea lui Avogadro. Legea conservării masei substanţelor.

 

Dr., conf. univ. V.Țapcov

Aud.317 bl. IV

Chimia anorganică. Calcule în baza ecuațiilor reacțiilor, folosind noțiunile de parte de masă a impurităților, parte de masă a substanței dizolvate în soluție, partea de masă a randamentului de reacție, concentrație molară.

7 aprilie

Chimia anorganică. Reacţiile de oxido-reducere. Egalarea ecuațiilor redox folosind metoda bilanțului electronic.

 

Dr., conf. univ. A.Cotovaia

Aud.317 bl. IV

Chimia anorganică. Clase de substanțe anorganice. Legătura genetică.

14 aprilie

Chimia organică. Caracteristica, clasificarea, compararea proprietăților. Metode de obținere. Proprietăți specifice.

Dr., conf. univ. G.Dragalina

Aud.317 bl. IV

21 aprilie

Chimia organică. Nomenclatura și izomeria compușilor organici.

Dr., conf. univ. M.Botnaru

Aud.317 bl. IV

12 mai

Chimia organică. Calcule în baza ecuațiilor reacțiilor.

Lect. univ. M.Culea

Aud.317 bl. IV

19 mai

Chimia analitică. Analiza calitativă. Reacţie analitică, reactiv de identificare. Clasificarea acido — bazică a cationilor cationilor în grupe analitice. Reacţii de identificare a cationilor: Pb2+; Ca2+, Ba2+, Fe3+, NH4+.  Clasificarea anionilor în grupe analitice. Reacţii de identificare a anionilor: Cl, SO42-, CO32-.

Lect.univ.

A. Sîrbu

Aud.317 bl. IV

26 mai

Chimia analitică. Rezolvarea problemelor de calcul utilizând noțiunile: mediu acid, neutru, alcalin; indice de hidrogen pH, solubilitate, produs de solubilitate. Calculul concentraţiei ionilor de hidrogen şi indicelui de hidrogen în soluţii de acizi şi baze tari. Exprimarea produsului solubilităţii sării puţin solubile prin solubilitatea ei. Condiţii de formare a precipitatelor.

Dr., conf. univ. P.Bulmaga

Aud.317 bl. IV

Комментарии закрыты.