În cadrul cercului științific «Tehnologie chimică și protecția mediului» studenții ciclului I, licență, specialitatea TCI și TPCM, de sine stătător au efectuat analiza complexă a probelor de apă din localitățile lor.
19.03.2019
AVIZ cu referire la prezentarea referatelor științifice în cadrul Școlii Doctorale de Chimie a doctorandei Sîrbu Elena, conducător științific Gonța Maria, dr. hab., prof. univ.
22.03.2019

Botezul chimiștilor 2019

oznor

oznor

dav

dav

dav

cof

Комментарии закрыты.