Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

DATE IMPORTANTE ÎN ELABORAREA TEZEI DE LICENŢĂ

Adaugat: 31/10/2013

 

Pînă la 15 septembrie Ultima precizare a specializării şi a conducătorului ştiinţific al tezei de licenţă
Pînă la 01 octombrie Formularea temei tezei de licenţă şi alcătuirea planului de lucru (împreună cu conducătorul ştiinţific)
Pînă la 15 noiembrie Formularea finală a temei tezei de licenţă şi prezentarea ei în limba română şi engleză în decanat
Pînă la 15 decembrie Prezentarea dării de seamă asupra Practicii de specialitate: Documentare ştiinţifică (constituie cel puţin un capitol din teza de licenţă)
22 aprilie- 30 mai Prezentarea rezultatelor cercetării în scopul admiterii la Examenul de Licenţă
Pînă la 01 iunie Susţinerea prealabilă a tezei de licenţă
Iunie Susţinerea Examenului de Licenţă (2 probe scrise şi Teza de Licenţă)