Scurt istoric

Domenii de formare profesională și specialități (domenii si specialitati.doc)

Conducerea facultății:

-Decan — Gladchi Viorica, doctor, conferenţiar universitar, Tel/fax: 022 244 355 (CV_Gladchi V.)

-Prodecan — Cotovaia Aliona, doctor, conferenţiar universitar, Tel: 022 244 355 (CV_Cotovaia A.)

-Consiliul facultății (Lista Consiliului)

-Dispecer — Grădisteanu Maria, masterand, Tel: 022 244 355