Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

Activităţi didactice ale Secţiilor

Secţia Chimie Anorganică şi Fizică

 

Disciplina

Facultatea

Specialitatea

Curs

Seminar

Laborator

Profesorii

În plan

În plan

În plan

Anul II şi III Licenţă

 

 

 

 

 

Didactica chimiei

CTC

chimie, rom.,rus.

30

 

30

Velișco N.

Experiment chimic şi aplicarea lui la lecţiile de chimie

CTC

chimie, rom.,rus.

 

 

45

Bîrcă M.

Termodinamica şi cinetica

CTC

TC rom.

30

 

60

Guțanu V., Tutovan E.,

Termodinamica şi cinetica

CTC

TPCM rom.

30

 

45

Termodinamica şi cinetica

 

TPCM, rus.

30

 

45

Guțanu V.,Isac-Guțul T.

Bazele cineticii chimice

CTC

chimie, rom.,rus.

45

 

45

Isac-Guțul T., Tutovan E.,

Bazele electrochimiei

CTC

chimie, rom.,rus.

30

 

30

Tudoreanu C.

Isac-Guțul T., Tutovan E.,

Bazele chimiei coloidale

CTC

chimie, rom.,rus.

30

 

45

Tudoreanu C

Isac-Guțul T., Tutovan E.,.

Magnetochimia, spectroscopia IR şi analiza termică în analiza combinaţiilor coordinative

CTC

chim.anorg.

28

7

14

Gulea A.,

Țapcov V.

Compuşi bioanorganici

CTC

chim.anorg.

14

 

14

Bîrcă M.

Termodinamica chimică

CTC

chimie, rom.,rus.

30

 

45

Guțanu V.

Legile termodinamicii

CTC

chimie, rom.,rus.

45

 

30

Guțanu V.,

Aspecte aplicative ale elecrochimiei şi bazele chimiei coloidale

CTC

TC,TPCM

30

 

45

Tutovan E.,

Isac – Guțul T.,

Tudoreanu C.

Aspecte aplicative ale elecrochimiei şi bazele chimiei coloidale

CTC 

TPCM, rus.

30

 

45

Tutovan E.

 

Masterat

 

 

 

 

 

 

Aspecte aplicative ale chimiei coordinative

CTC

chim.coord.

15

 

25

Isac-Guțul T.

Anul I Licenţă

 

 

 

 

 

 

Baz.teor.ch.anorg.

CTC

chimie rom., rus.

30

 

60

Gulea A.

Chimia nemetalelor

CTC

chimie rom., rus.

30

 

60

Gulea A.

Chimia anorganică

CTC

TC, TPCM rom.

45

 

45

 

Cotovaia A.,

Țapcov V.

Chimia anorganică

CTC

TPCM rus.

45

 

45

Chimia metalelor

CTC

chimie rom., rus.

30

 

60

Bulimestru I

Chimia comp coord.

CTC

chimie rom., rus.

30

 

60

Bîrcă M.

Chim.metal.apl.bioan.

CTC

TC, TPCM rom.

45

 

45

Cotovaia A.,

Țapcov V

Chim.metal.apl.bioan.

CTC

TPCM rus.

45

 

45

Cristalochimia

CTC

chimie rom., rus.

30

 

30

Șova S.,

Alte facultăţi

 

 

 

 

 

 

Chimie generală

Biologie

şt.sol., geogr., geol.

45

 

45

Cotovaia A.,

 

Chimie fiz-coloidală

Fizică

MT+IIMC

15

15

 

Tutovan E.

Masterat

 

 

 

 

 

 

Reactivitatea CC

CTC

chim.coord.

30

 

45

Bulimestru I.

Stabilitatea termică

CTC

chim.coord.

30

 

15

   Țapcov V.

Metode de rezon.

CTC

chim.coord.

15

 

30

Gulea A.

Sint.anorg.fină

CTC

chim.coord.

30

 

45

Țapcov V


 

Secţia Chimie Analitică şi Organică

 

Disciplina

Profesorii

Licenţă

Analiza calitativă

Bulmaga P.,Dîru M., Şaraevski O.

Bazele teoretice ale chimiei analitice

Revenco M, Bulmaga P., Şaraevski O.

Chimia analitică

Bulmaga P.,Dîru M., Stratulat E. Sîrbu A., Şaraevski O

Metode fizico-chimice de analiză

Chetruş P., Bulmaga P.,

Şaraevski O.

Chimie analitică genenerală

Stratulat E., Sîrbu A.

Analiza cantitativă

Revenco M, Stratulat E.

Bulmaga P., Şaraevski O.

Tratarea statistică

Dîru M.

Controlul analitic

Stratulat E.

Metode combinate de analiză

Bulmaga P.

Chimia analitică-0

Şaraevski O.

Chimie organică şi stereochimie

Dragalina G., Zadorojnîi A.

Chimia compuşilor naturali

Dragalina G., Zadorojnîi A.

Chimia hidrocarburilor

Botnaru M.

Bazele teoretice ale chimiei organice

Corja I., Pogrebnoi I.

Compusi organici cu azot şi oxigen

Corja I., Pogrebnoi I.

Chimia compuşilor macromoleculari

Corja I., Robu Şt.

Tehnologia compuşilor macromoleculari

Robu Şt.

Analiza organica

Corja I.

Polimeri bioanorganici

Robu Şt.

Etica profesionala

Dragalina G.

Chimie organica

Botnaru M.

Chimie

Popuşoi A.

Materiale polimerice

Robu Şt.

Masterat

Aspecte aplicative ale chimiei compuşilor naturali.

Bulmaga P.

Compuşii naturali

Robu Şt.

Capitole alese ale chimiei organice

Dragalina G.,Zadorojnâi A.

Coloranti organici

Zadorojnâi A.

Stabilitatea compuşilor complecşi

Revenco M., Chetruş P.

Sinteza organică fină

Botnaru M.