Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducere a tezelor de doctor şi doctor habilitat

  1. Duca Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe chimice, academician, profesor universitar, preşedintele Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova

a) Cifrul specialităţii: 11.00.11

Denumirea specialităţii: Protecţia mediului ambiant şi folosirea    raţională a resurselor naturale

b) Cifrul specialităţii: 05.17.10

Denumirea specialităţii  – Tehnologia produselor speciale

 

  1. Gonţa Maria, doctor habilitat în ştiinţe chimice, professor universitar, şef departament Chimie Industrială şi Ecologică,

Cifrul specialităţii: 11.00.11

Denumirea specialităţii: Protecţia mediului ambiant şi folosirea    raţională a resurselor naturale

 

  1. Bobeică Valentin, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, catedra Chimie Industrială şi Ecologică

Cifrul specialităţii: 11.00.11

Denumirea specialităţii: Protecţia mediului ambiant şi folosirea    raţională a resurselor naturale

 

4.  Gladchi Viorica, doctor în ştiinţe chimice conferenţiar universitar,        decanul facultăţii Chimie şi Tehnologie chimică

Cifrul specialităţii: : 02.00.20.   Denumirea specialităţii– Chimie ecologică