Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

Proiecte

PROIECTE FINANŢATE INSTITUŢIONAL

 

Direcţia strategică 02. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale

pentru dezvoltarea durabilă

Cercetări ştiinţifice fundamentale

 

Cifrul

(cod)

 

Denumirea proiectului

 

Rezultatele preconizate pe anul 2012

 

Termenul executării

 

Conducă-torul temei

 

11.817.08.42F

Cercetări fundamentale în domeniul proiectării şi asamblării template a reactivilor organici, combinaţiilor coordinative şi a materialelor magnetice noi Va fi extinsă reacţia de adiţie a 2-for­milpiridinei la moleculele de orto-oxi­ben­zaldehide pe matricele ionilor de mangan(III). Ca rezultat, vor fi preparaţi compuşi polinucleari cu un număr diferit de centre paramagne­tice, vor fi studiate proprietăţile mag­netice şi structura acestora. Vor fi stabiliţi factorii care influenţează nuc­learitatea produselor finale şi căile de stabilizare a compuşilor polinucleari.

2011-2014

Prof. M.Revenco

 

Cercetări ştiinţifice aplicate

 

Cifrul

(cod)

 

Denumirea proiectului

 

Rezultatele preconizate pe anul 2012

 

Termenul executării

 

Conducă-torul temei

 

11.817.08.46A

Studiul proceselor ecochimice şi elaborarea tehnologiilor de tratare a mediului ambiant Vor fi optimizate procesele de tratare a apelor de coloranţi activi şi substanţe auxiliare prin oxidarea fotocatalitică cu TiO2 în prezenţa şi în lipsa peroxidului de hidrogen.

Va fi produsă o instalaţie complexă pentru studierea cineticii şi mecanismului proceselor biochimice anaerobe metanogeneze.

Vor fi determinate perioadele de înjumătăţire a concentraţiei poluanţilor în mediu: vor fi obţinuţi parametrii cinetici de transformare fotochimică şi redox-catalitică a poluanţilor în apă, care pot fi aplicate pe diferite surse de ape naturale.

Vor fi alese componentele şi metodele optime pentru obţinerea sistemelor multicomponente cu proprietăţi antituberculoase.

Va fi obţinută diminuarea conţinutului de cenuşă în gazele de eşapament ale motoarelor cu ardere internă la 60-80% în comparaţie cu lipsa dispozitivului.

2011-2014

acad.

Gh. Duca

11.817.08.48A Design-ul şi sinteza dirijată a inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer cu aplicare ulterioară în oncologie Vor fi asamblate molecule noi de provienenţă organică în baza 4-(2-,3- şi 4-metoxifenil) tiosemicarbazonei piridin-2-carboxialdehidei şi 2-benzo­ilpiridinei.

Va fi stabilită compoziţia şi structura inhibitorilor moleculari sintetizaţi folosind spectroscopia [IR, RMN(1H, 13C)], spectrometria de masă şi anali­za cu raze X.

Va fi realizată investigarea proprietă­ţilor anticancer a compuşilor sinteti­zaţi şi compuşilor coordinativi ai cobaltului, nichelului, cuprului şi zincului cu aceste azometine.

2011-2014

acad., prof. A.Gulea