Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

LCS CHIMIE COORDINATIVA

LABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

„CHIMIE COORDINATIVĂ”

Sef laborator Prof. GULEA A. , academician ASM

Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice CHIMIE COORDINATIVĂ” a fost fondat în anul 1993 pe lîngă Catedra de Chimie Anorganică. Actualmente LCŞ CHIMIE COORDINATIVĂ” intră în componenţa Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Chimie aplicată şi ecologică”, care activează la Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova.

-          

-         Participarea LCŞ „CHIMIE COORDINATIVĂ” la concursurile internaţionale:

-                     a) proiecte în derulare (lista)

1. Proiect internaţional bilateral : 10.820.05.22/RoF Materiale catodice nanostructurate pentru pilele de combustie cu electrolit oxid solid (SOFC) Cond.: dr. Bulimestru Ion  Volumul total planificat al finanţării pe anul 2011: 100,0 mii lei

2. Proiectul internaţional bilateral : 10.820.09.10/RoA Detecţie şi inhibare a cancerului la nivel molecular Cond.: dr. hab. Sofroni Larisa (Institutul Oncologic din Moldova)

Volumul total planificat al finanţării pe anul 2011: 100,0 mii lei

-               b) aplicări la concursuri

STCU, Design and directed synthesis of new molecules as inhibitors of cancer cells proliferation

-                Cond.: dr. hab.prof . univ. A. Gulea

-               România, a) Designul şi sinteza moleculelor cu proprietăţi potenţiale antiproliferative a celulelor de cancer, Bucureşti, Cond.: dr. hab.prof . univ. A. Gulea

-               b) Sinteza chimică a inhibitorilor moleculari. Corelaţie ,,Activitatea – Structura,, (aspect teoretic), Iaşi, Cond. : dr. conf. Ţapcov V.

-               Franţa, Designul şi sinteza agenţilor de creştere a biomasei cu anumite proprietăţi biomedicinale, Paris, Cond. : dr. conf. Bîrcă M.

-               TINERET Identificarea agenţilor chimici de bioacumulare a cuprului din organismele vii – potenţiali agenţi de tratare a bolilor Wilson  şi Alţheimer . Cond. : dr. conf. Isac-Guţul T.

 

Modalităţile de căutare a partenerilor  internaţionali, a mijloacelor de finanţare de peste hotare : Contacte individuale în timpul participării la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi vizite în instituţii de învăţămînt şi de cercetare străine.

 

-                     Acorduri de colaborare cu universităţi străine şi activităţi  în baza acestor acorduri (denumiri).

 

1. Universitatea Laval, CHUQ, G1V4G2, Québec City, Canada (prof. S. Poirier, Oncology and

Molecular EndocrinologyResearchCenter, CHUL)

2. Universitatea din Bucureşti, România (prof. T. Roşu, Catedra Chimie Anorganică)

3. Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, România (prof. A. Cecal, Catedra Chimie Anorganică)

4. Universitatea de Medicină din Bucureşti (Dr. E. Pahonţu, Catedra Chimie Anorganică)

5. Universitatea P. Sabatier  din Toulouse, Franţa (prof. J.-P. Escudi,  Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée (UMR 5069)).

6. Instytut Medycyny Doswiadzalneji Klinicznej Academiei de Ştiinţe a Poloniei , Warszawa (prof. Andrtej W. Lipkowski) : Proiect ,,RESERCH AND DEVELOPMENT OF NEW ANTICANCER COMPOUNDS,,

7. Institutul National de Cercetare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara (România) Laboratorul de Electrochimie si PATLAB Bucuresti :  Proiectul internaţional bilateral : 10.820.09.10/RoA Detecţie şi inhibare a cancerului la nivel molecular

8  Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române, Bucureşti : Proiect internaţional bilateral : 10.820.05.22/RoF Materiale catodice nanostructurate pentru pilele de combustie cu electrolit oxid solid (SOFC) (dr. Simona Şomaşescu)

 

Doctori Honoris Causa  

Aurelian GULEA  -  Doctor Honoris Causa al Universităţii  din Bucureşti,  România.( 2006)

Aurelian GULEA -   Doctor Honoris Causa al Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi, România (2009)

Participare la manifestări ştiinţifice internaţionale

 • Prof. Univ. Gulea A – 1) Coordonator naţional şi membru al juriului Internaţional al Salonului Mondial Eureka de inovaţii, cercetări şi noi tehnologii de la Bruxelles;
 • 2) Delegat oficial şi membru al juriului la Salonul Internaţional de invenţii, tehnici şi noi produse de la Geneva;
 • 3) Membru al Comitetului Organizatoric şi al Juriului Expoziţiei Internaţionale„Infoinvent”.
 • 4) Membru al comitetului şttinţific al Conferinţei Internaţionale Physical Methods in Coordination and  Supramolecular Chemistry”, Chişinău
 • 5) Membru al Comitetului de organizare  Conferinţa Internaţionala «  Chimia Coordinativa CHUGAEV »
 • 6) Scientific advisory board  Moldavian-Polish -Ucrainian Symposium on Supramolecular Chemistry

 

 1. GULEA A., RIBLET F., NOVITCHI G., HELM L., MERBACH A.E. Izomerisation mechanisms of stereolabile tris- and bidentate octahedral cobalt(II) complexes: X-ray structure and variable temperature(VT) and variable pressure(VP) NMR kinetic investigations // XXV Международная Чугаевская Конференция по координационной химии. Суздаль. 6-11 июня 2011. Тезисы докладов. С. 17.
 2. GULEA A., JALBA A. V., PAHONTU E., BARBA N.A.,TSAPKOV V.I., SOFRONI L. V., VAN STADEN R. I. N,N’-[4,4'-(Perfluoro-1,4-phenylene)-bis(oxy)-bis(4,1-phenylene]-bis[2-(pyridine-2-ylmethylene)-hydrazinecarbothioamide] as inhibitor of growth and reproduction of LNCaP prostate cancer cells.// Scientific Conference BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES : Fundamental and Applied Problems. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. May 23-28, 2011. Abstracts. P. 40
 3. GULEA A.P., LOZAN-TIRSU C.S., TSAPKOV V. I., RUDIC V. F.,  Synthesis and antimicrobial activity of copper(II) non-electrolyte compounds containing imidazole and condensation products of a-amino acids with salicylaldehyde and its derivatives // Scientific Conference BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES : Fundamental and Applied Problems. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. May 23-28, 2011. Abstracts. P. 44.
 4. GULEA A., CAPATINA T., LOZAN-TIRSU C., PAHOLNITCAIA A., GRAUR V., TSAPKOV V., RUDIC V. Antimicrobial effect of copper coordination compounds with 4-phenylthiosemicarbazone pyridine-2-carboxyaldehyde derivatives // XXV Международная Чугаевская Конференция по координационной химии. Суздаль. 6-11 июня 2011. Тезисы докладов. С. 540-541.
 5. GULEA A., POIRIER D., CAPATINA T., ROY J., JALBA A., TSAPKOV V. SOFRONI L. Syntthesis, anticancer, antimicrobial and antifungal properties of Cu(II), Ni(II) and Zn coordination compaunds with salicylidenthiosemicarbazones // XXV Международная Чугаевская Конференция по координационной химии. Суздаль. 6-11 июня 2011. Тезисы докладов. С. 541
 6. CĂPĂŢINĂ T., LOZAN-TÎRŞU C., GULEA A., ŢAPCOV V., RUDIC V. Efectul antimicrobian al compuşilor coordinativi ai cuprului, zincului, cobaltului şi nichelului cu N-piridin-2-iltiosemicarbazona 2-piridincarboxialdehidei // Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane,,. Chişinău. Moldova. 6-8 iulie 2011. Rez. Comunicărilor. P. 14-15.
 7. GULEA A., LOZAN-TIRSU C., CAPATINA T., PAHOLNITCAIA A.,  TSAPKOV V.,  RUDIC V Antimicrobial effect of copper coordination compounds with 4-phenyltiosemicarbazone pyridine-2-carboxyaldehyde derivatives // Sciintific international conference ,,Microbiologic biotechnology – the scientific intensive domain of modern knowledge,, Chişinău. Moldova. July 6-8. 2011. Abstracts. P. 65.
 8. BULICANU V., GUTSANU V. The study of the secondary processes on the contact of the strongly basic crosslinked ionic polymer with Cr2(SO4)3 or Ga2(SO4)3 from water solution // IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering. 5th-8th September, 2011. Capodocia, Turkey. Program and Abstract book, p. 135.
 9. GUTSANU. V. Crosslinked ionic polymers containing ultrafine metallic compounds particles – as precursors for few sorbents and catalysts // 17th Romanian International on Chemistry and Chemical Engineering. 7-10 september 2011. Sinaya, Romania. Abstracts. S.6 – A.P.35.
 10. GUŢANU V., VIZIR C. Stabilitatea schimbătorului de anioni puternic bazic modificat cu compuşi de Cr(III) şi sorbţia ionilor de  // Zilele academice ieşene. Progrese în ştiinţa compuşilor organici mcaromoleculari. Iaşi. România. 29.09-1.10.2011. Programa  p.15.
 11. LOZAN-TÎRŞU C., GULEA A., ŢAPCOV V., RUDIC V., BARBA N., CORJA I. Compuşi coordinativi ai cuprului care manifestă proprietăţi antimicrobiene // Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT-2011. Chişinău, 22-25 Noiembrie 2011. Catalog Oficial p. 107.
 12. GULEA A., ŢAPCOV V., CĂPĂŢINA T., PAHOLNIŢCHI A., JALBĂ A., SOFRONI L., SOFRONI D. Inhibitori ai proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar // Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT-2011. Chişinău, 22-25 Noiembrie 2011. Catalog Oficial p. 107.
 13. RUDIC V., BATÎR L., BULIMAGA V., GULEA A., LOZAN-TÎRŞU C. Noi tehnologii de obţinere a preparatelor antimicrobiene din biomasa de spirulină // Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT-2011. Chişinău, 22-25 Noiembrie 2011. Catalog Oficial p. 59.
 14. NELEA POPA Etilendiamintatraacetaţi heterometalici Ln(III)-Bi(III) care conţin ioni NCS - // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, dedicată aniversării 65 de la fondarea USM, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2011, vol. II, pag. 52-55.
 15. POPA N., BULIMESTRU I., ŞOMĂCESCU S., OSICEANU P., GULEA A. Precursori heterometalici pentru pilele de combustie cu electrolit oxid solid // International Conference of Young Researchers, Chişinău, 2011, P-SII-7.
 16. JALBĂ A. N,N’-[4,4'-(perfluoro-1,4-fenilendioxi)-bis(4,1-fenilen)]-bis[2-(piridin-2-il-meti-len)hidrazincarbotioamida] şi utilizarea ei în calitate de inhibitor al proliferării celulelor LnCaP ale cancerului prostatei // International Conference of Young Researchers, Chişinău, 2011, P-SII-4
 17. CAPĂŢÎNĂ T. Sinteza 4-(2-piridil)tiosemicarbazonei şi a unor 4-(2-piridil)-tiosemicarbazone şi studiul proprietăţilor anticancer // International Conference of Young Researchers, Chişinău, 2011, P-SII-1
 18. PAHOLNIŢCAIA A. Sinteza şi proprietăţile antiproliferative în vitro ale hidrazonelor obţinute în baza 2-hidrazinobenzotiazolului // International Conference of Young Researchers, Chişinău, 2011, P-SII-6
 19. BATÎR L., RUDIC V., ZOSIM L., ELENCIUC D., BULIMAGA V., GULEA A. Spirulina Platensis îmbogăţită cu cupru legat cu compuşi organici // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointesiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, 6-8 iulie 2011. Rez. Comunic. P 4.
 20. GUDUMAC V., GULEA A., TAGADIUC O., BULIMAGA V., CHIRIAC T., ANDRONACHE L., SARDARI L., ŞTÎRBA O. Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra restabilirii parenchimului hepatic în ciroza hepatică experimentală // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointesiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, 6-8 iulie 2011. Rez. Comunic. P 63-64.
 21. POPA V., GULEA A., ANDRONACHE L., PARII A., BATÎR L., LOZAN-TÎRŞU C. Studiul acţiunii compusului coordinativ al cuprului CMT-28 şi a combinaţiei lui cu remediul medicamentos BioR asupra indicilor enzimatici ai ţesutului muscular în stresul oxidativ // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointesiv al ştiinţei contemporane”, Chişinău, 6-8 iulie 2011. Rez. Comunic. P 89-90.
 22. GULEA A. Composés avec de grands spectres d’acivité biologique // 39e Salon International des Inventions de Genève. 6-10 avril 2011, Geneva Palexpo. Catalogue officiel P. 140.
 23. TODERAS I., RUDIC V., GULEA A., BOGDAN V., GUDUMAC V. New systemic agents for apiculture // Salon Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi. 5-8 octombrie 2011. Bucureşti, România. Catalog oficial P. 45.
 24. GULEA A., TAPCOV V., SOFRONI L., SOFRONI D., RALUCA IOANA van STADEN. Inhibitors of Cancer cells proliferation // Salon Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi. 5-8 octombrie 2011. Bucureşti, România. Catalog oficial P. 46.
 25. RUDIC V., BATÎR L., BULIMAGA V., GULEA A., ŢAPCOV V., LOZAN-TÎRŞU C. Noi tehnologii de obţinere a preparatelor antimicrobiene din biomasa de spirulină // Salon Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi. 5-8 octombrie 2011. Bucureşti, România. Catalog oficial P. 64.
 26. PAHONTU E., GULEA A., ROSU T., POIRIER D., TAPKOV V., RUDIC V., SOFRONI D. In vitro antileukemi, antibacterial and antifungal avtivities // 5th International Warsaw Invention Show. 3-5 November 2011. Warsaw. Catalogue P. 63.
 27. GULEA A., CECAL AL., PARASCHIVESCU A. et al. New catalysts in obtaining of ecological fuel // 5th International Warsaw Invention Show. 3-5 November 2011. Warsaw. Catalogue P. 64.
 28. GULEA A., JALBA A., TAPCOV V., BARBA N., SOFRONI L. New organic molecule as anticancer drug // 5th International Warsaw Invention Show. 3-5 November 2011. Warsaw. Catalogue P. 64.
 29. TSAPCOV V., PRISACARI V., BURACIOV S., BIRCA M., GULEA A. New antibacterial agents // 5th International Warsaw Invention Show. 3-5 November 2011. Warsaw. Catalogue P. 64.
 30. CHISELIŢA O., USATÎI A., CHISELIŢA N., GULEA A. The obtaining technology of the nutraceutical additive from wine yeasts // 5th International Warsaw Invention Show. 3-5 November 2011. Warsaw. Catalogue P. 65.
 31. GULEA A. Compounds with Large spectra of Biological Activity // 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions. 1st Cultural Innovation International Festival. Challenges and Innovation International Conference. 24-27 august 2011. Taiwan. Handbook P. 7.
 32. GULEA A., JALBA A., TAPCOV V., BARBA N., SOFRONI L. New organic molecule as anticancer drug // Brussels Innova, 60th edition. 17-19 november 2011. Invention ID 21. Catalogue P. 17.
 33. PRISACARI V., BURACIOV Sv., TSAPCOV V. Izofural – new antibacterial medicinal preparation // Brussels Innova, 60th edition. 17-19 november 2011. Invention ID 11. Catalogue P. 17.
 34. PRISACARI V., DIZDARI A., SAMUSI N., TSAPCOV V., GULEA A. Inhibitors of growth and multiplication of fungi and yeasts miceliari // Brussels Innova, 60th edition. 17-19 november 2011. Invention ID 12. Catalogue P. 17.
 35. TURCANU St., BORONCIUC Gh., GULEA A., ROSCA N., BALAN I., BIRCA M., DIDILICA I. Stimulator of reproductive function of farm birds // Brussels Innova, 60th edition. 17-19 november 2011. Invention ID 17. Catalogue P. 17.
 36. GUDUMAC, V.; GULEA, A.; TAGADIUC, O.; BULIMAGA, V.; CHIRIAC, T.; ANDRONACHE, L.; SARDARI, V.; ŞTÎRBA, O. Influenţa unor compuşi biologic activi autohtoni asupra restabilirii parenchimului hepatic în ciroza hepatică experimentală. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane”. 2011, 63-64. ISBN 978-9975-106-78-8.

37. COTOVAIA A., TSAPKOV V., GULEA A. Coordination compounds of pyridine-2-carboxyaldehyde and 2-acetylpyridine 2-, 3-, 4-metoxyphenylthiosemicarbazones with some 3d elements // The V International Conference-Symposium ECOLOGICAL CHEMISTRY 2012. March 2-3, 2012. Academy of Sciences of Moldova. Abstract Book. P.109-110.

38. GULEA Aurelian, GROPA V et ale New organic molecule as an anticancer drug. // 40e Salon International des Inventions de Geneve 18-22 avril 2012. Geneva Palexpo. Catalogue officiel P. 152

39. Gulea A. Laureat ai Medaliei de Aur a Organizației Mondeale de Proprietatea Indeviduală // AGEPI, Chișinau, Moldova, 2012, p. 39.

40 .YU. M. CHUMAKOV, V. O. GRAUR, V. I. TSAPKOV, A. P. GULEA Crystal structures of 6-{[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-methylidene}cyclohexa-2,4-dien-1-one and 6-{[(2,3-dihydroxypropyl)-amino]methylidene}-4-nitrocyclohexa-2,4-dien-1-one // The 6th  International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics September  11-14, 2012, Chisinau ,Moldova. Abstract. P. 88.

41. YU. M. CHUMAKOV, P. A. PETRENKO, A. V. JALBA, V. I. TSAPKOV, A. P. GULEA
Crystal structure of 2-[2-(diphenylmethylene)-hydrazinyl]-5-{(2-[phenyl(pyridin-2-yl)methylene]-hydrazinyl}-1,3,4-thiadiayole // The 6th  International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics September  11-14, 2012, Chisinau ,Moldova. Abstracts. P. 89.

42 YU. M. CHUMAKOV, P. A. PETRENKO, T. B. CAPATINA, V. O. GRAUR, V. I. TSAPKOV, A. P. GULEA  The crystal structures of n-5-di(pyridin-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine and 5-(5-nitrofuran-2-yl)-n-(pyridin-2-yl)-1,3,4-thiadiazole-2-amine // The 6th  International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics September  11-14, 2012, Chisinau ,Moldova. Abstracts. P. 90.

43. P. A. PETRENKO, YU. M. CHUMAKOV, A. YU. PAHOLNITCAIA, V. I. TSAPKOV, A. P. GULEA  The study of two crystal forms of nitrato-{2-[2-(1-pyridin-2yl)ethylidene] hydrazinyl}benzothiazolocopper // The 6th  International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics September  11-14, 2012, Chisinau, Moldova. Abstracts. P. 93.

44. P. A. PETRENKO, YU. M. CHUMAKOV, T. B. CAPATINA, V. I. TSAPKOV, A. P. GULEA Crystal structure of bis[1-ethyl-3-(pyridine-2-yl)thiourea] tetraacetatodicopper // The 6th  International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics September  11-14, 2012, Chisinau ,Moldova. Abstracts. P. 105.

45. A. RIJA, I. BULHAC, S. SHOVA, O. DANILESCU The synthesis and study of new Co(II) bis-schiff base complex with the HSO4? anion in the external sphere //  The 6th  International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics September  11-14, 2012, Chisinau , Moldova.

46. GUTSANU V., TURTA C.  Ultrafine metallic compounds in the phase of crosslinked ionic polymers // 498 WE-Heraeas-Seminar “Progress in Nucleare resonance scaterring: from methods to materials”, 26-29 February, 2012, at the Physikzentrum, Bad – Honnef, Germany, p.61

47. GUTSANU V., VIZIR C., Stability and sorbtional properties of the Cr(III) containing sorbent // The V International Conference –Symposium “Ecological Chemistry 2012”, March 2-3, 2012, Chisinau, Republic of Moldova, Abstract book, p. 44-43

 • Supramolecular Chemistry

 

Indexul de citare ,  apreciate  in  conformitate cu datele  ICI  -     529 citări  

 

-         Publicaţii în reviste internaţionale  (lista) .

 

 1. ROSU T., PAHONTU E., MAXIM C., GEORGESCU R., STANICA N., GULEA A. Some new Cu(II) complexes containig an ON donor Schiff base: Synthesis, characterization and antibacterial activity // Polyhedron. 2011. V.30, P. 154-162.
 2.  STAVILA V., BULIMESTRU I., GULEA A., COLSON A., WHITMIRE K. H. Hexaaquacobalt(II) and hexaaquanickel(II)bis(μ-pyridine-2,6-dicarboxylato)bis[(pyridine-2,6-dicarboxylato) bismuthathate(III)]dihydrate. Acta Cryst. 2011, C67, P. 65-68
 3. CHUMAKOV YU.M., TSAPKOV V.I., ANTOSYAK B.YA., GULEA A.P., PALOMARES-SANCHES S.A., Crystal structure of 5-methyl-N-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-amine // Journal of structural chemistry. 2011. Vol. 52. № 4. P. 835-838.
 4.  CHUMAKOV YU. M., PALADI L. G., ANTOSYAK B. YA., SIMONOV YU. A., TSAPKOV V. I., BOCELLI G., GULEA A. GINJU D., PALOMARES-SANCHES S. A Crystal Structures of Nitrato-(2-Hydroxybenzaldehydo)(2,2-Bipyridil)copper and Nitrato-(2-Hydroxy-5-Nitroben-zaldehydo) (2,2-Bipyridil)copper // Crystallogrphy Reports. 2011. Vol. 56. № 2. P. 260-264
 5.  GULEA A. P., CHUMAKOV YU. M., TSAPKOV V.I.,GRAUR V. O., LOZAN-TYRSHU K. S., JANNO E.,ANTOSYAK B. YU., RUDIK V. F. Synthesis, structure and properties of coordination compounds of copper(II) acetate with substituted 2-{[2-(2-hydroxyethylamino)ethylimino]-methyl}phenol // Russian Journal of General Chemistry. 2011. Vol. 81. Nr. 9.  PP 1859-1866.
 6. ЧУМАКОВ Ю. М., ЦАПКОВ В. И., АНТОСЯК Б. Я., ПОПОВСКИ Л. Г., БОЧЕЛЛИ Г., ГУЛЯ А. П. ПАЛОМАРЕС-САНЧЕС С. А. Кристаллические структуры нитрато-4-бром-2-[(2-гидроксиэтилимино)метил]фенолято-имидазолмеди и нитрато-4-хлор-2-[(2-гидрок-сиэтилимино)метил]фенолято-имидазолмеди // Кристаллография. 2012. Т. 57. № 1. С. 20-25.
 7.  GUTSANU V., SCHITCO C., LISA G., TURTA C. Ultradispersed particles of Fe(III) compounds in the strongly basic crosslinked ionic polymer – precursors for new sorbents and catalysts // Materials Chemistry and Physics. 2011, V. 130, p. 854-862
 8. GUTSANU V., COJOCARU L., LISA G., VOLODINA G.F. Some metal compounds in the phase of crosslinked ionic polymer – precursor for new sorbents and catalysts // J. App. Polym. Sci. 2011. DOI 10.1002 / app. 34896.

9. А.П. ГУЛЯ, К.С. ЛОЗАН-ТЫРШУ, В.И. ЦАПКОВ, И.Д. КОРЖА, В.Ф. РУДИК Координационные соединения меди с 4-(диметил)тиосемикарбазонами 2- формилпиридина // Журнал общей химии. 2012. Т.82. . (гранки, январь 2012)

10. Ю.М. ЧУМАКОВ, В.И. ЦАПКОВ, Б.Я. АНТОСЯК, Л.Г. ПОПОВСКИ, Г. БОЧЕЛЛИ, А.П. ГУЛЯ, С.А. ПАЛОМАРЕС- САНЧЕС. Кристаллические структуры нитро -4- бром -2-[(2-гидроксиэтилимино)метил]фенолято-имидазолмеди и нитрато-4-хлор-2-[(2-гидроксиэтилимино)метил]-фенолято-имидазолмеди // Кристаллография. 2012. Т. 57. №2. с. 284-289.

11. GUTSANU V., COJOCARU L., LISA G., VOLODINA G.F. Some metal compounds in the phase of crosslinked ionic polimer – precursors for new sorbents and catalysts // J.,App. Polym. Sci., 2012, v.124, pp. 2582-2593

 

Doctoranzi în cotutelă

 1. Vieru Veaceslav (Belgia, Bruxelles, Cond A. Gulea)

Susţineri de teze în străinătate

1)      Pahonţu E. – România,

2)      Ţurcanu I. – România,

3)      Rible F – Franţa

 

Deplasări peste hotare :

1 Gulea Aurelian, dr. hab., prof. – a) România, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu ; b) Federaţia Rusă, or  Suzdali, Conferinţa Ciugaev; c) 39e Salon International des Inventions de Genève. 6-10 avril 2011, Geneva Palexpo; d) Brussels Innova, 60th edition;  e) 5th International Warsaw Invention Show.

2) Bulimestru Ion dr. conf.-  România, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”

3) „Ţapcov V. dr. conf.-  România, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”

4) Bîrcă M. dr. conf.- România, Institutul Naţional de Cercetare pentru Electrochimie şi Materiale Condensată, Laboratorul de Electrochimie şi PATLAB, Bucureşti

5) Popa Nelea – România, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”

 

Recenzarea articolelor în reviste străine

Gulea A  – expert  internaţional la revista Russian Journal of Coordination Chemistry  Moscova, Academia de Stiinţe a Rusiei,  editura NAUKA,( 1995-prezent),

Gulea A  –   Membru al Colegiului redacţional al revistei  «Acta Universitatis Cibiniensis » Seria F,     CHEMIA  (Romania) (2000-prezent).

Gulea A  –   Membru al Colegiului redacţional al revistei “Chemistry Journal of Moldova”(Moldova). (2005-prezent)

Gulea A  –    Membru al Colegiului redacţional al revistei  de chimie a Universităţii din Bucuteşti,  România (2008-prezent)

Gulea A  –    Membru al Colegiului redacţional al revistei  de chimie a Universităţii  Al.I.Cuza, Iaşi  din  România (2009-prezent)

Gulea A  –   Membru al Colegiului redacţional al revistei Internaţionale Environmental Engineering  and Management Journal, Iaşi, România (2010-prezent   )