1. DUCA Gh., GONȚA M. CONTROLUL CHIMIC AL MEDIULUI: Lucrări practice. Chișinău: CEP USM, 2007, 232 p.
2. DUCA Gh., MEREUȚA A., MARCHITAN A. PROCESE ȘI APARATE. Chișinău, UnAȘM, 2013, 180 p.
3. GLADCHI V., DUCA Gh., BUNDUCHI E. Ecologie aplicată, Lucrări practice. Chişinău, 2012, CEP USM, 118 p.
4. DUCA Gh., MEREUȚĂ A., Marchitan N. „Procese și aparate în industrie”. Îndrumar de laborator. Chișinău, CEP USM, 2012. 222 p. ISBN 978-9975-71-255-2.
5. DUCA Gh., GONȚA M., PORUBIN D. Chimia Ecologica Îndrumar la cursul de lecţii teoretice şi de laborator. USM, 2011. 135 p. ISBN 978-9975-71-077-0.
6. DUCA Gh., GLADCHI V., GOREACEVA N. Chimia apelor naturale lucrări practice. Chişinău CEP USM, 2007. 108 p. ISBN 978-9975-70-140-2.
7. DRAGALINA G., BOTNARU M., CORJA I., POPUŞOI A. LUCRĂRI PRACTICE LA CHIMIA ORGANICĂ. Chișinău, CEP USM, 2010, 72 p. ISBN 9975-70-17 l-X
8. DRAGALINA G., BOTNARU M., POPUŞOI A. LUCRĂRI PRACTICE LA CHIMIA ORGANICĂ. Chișinău, CEP USM, 2016, 80 p. ISBN 978-9975-71-880-6
9. COTOVAIA A., GLADCHI V. APLICAREA METODELOR SPECTRALE ÎN ANALIZA COMPUŞILOR CHIMICI (Problemar). Chișinău, CEP USM, 2017, 100 p. ISBN 978-9975-71-885-1
10. ISAC-GUŢUL T., TUTOVAN E. Lucrări practice la cataliza moleculară (îndrumar metodic). Chișinău, CEP USM, 2013, 79 p.
11. BOBEICA V. Farmacognozie generala. Suport de curs. Chisinau, CEP USM, 2016, 135 p.
12. BOBEICA V. Farmacognozie speciala. Vol. I. Chisinau, CEP USM, 2018, 161 p.
13. CULEA M. Chimia Farmaceutica. Lucrari practice. Chisinau, CEP USM, 2016, 229 p.
14. GLADCHI V., DUCA Gh. Lucrari practice la Tehnologia Chimica Organica. Chisinau, CEP USM, 2005, 96 p.
15. IVANCIC A. CHimie parfumerica si cosmetica. Ghid de lucrari practice. Chisinau, CEP USM, 2014, 71 p.
16. ГЛАДКИЙ В., ДУКА Г. Органическая химическая технология. Практические работы. Кишинэу, СЕР USM, 2014, 54 стр.