Conelia Tudoreanu

Data nașterii: 26.12.1937

Locul națterii: Mihăileni, judeţul Bălţi

Tel.:(037322) 577550

CV Tudoreanu