Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

Universitatea de Stat din Moldova

Misiunea

Misiunea Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul chimiei, tehnologiilor chimice şi protecţiei mediului ambiant. Acest proces prevede studiul compoziţiei, structurii şi proprietăţilor compuşilor, elaborarea metodelor de obţinere a unor substanţe noi cu proprietăţi dirijate, a tehnologiilor performante de producere a materialelor finale cu competitivităţi avansate şi impact negativ redus asupra mediului ambiant. Pentru perceperea mai profundă a fenomenilor chimice şi utilizarea acestora în scopuri bine determinate, studenţii facultăţii studiază şi alte discipline – matematica, fizica şi informatica, deoarece aspectele acestor discipline sînt de o importanţă vitală în elaborarea unui proces tehnologic. Limbile străine, filosofia, economia, protecţia mediului de asemenea sunt studiate, ele contribuind la pregătirea fundamentală şi aprofundarea în domeniu, efectuarea tezei de licenţă, precum şi pentru continuarea studiilor la ciclul II – studiile superioare de masterat. Pentru a asigura o pregătire excelentă atît din punct de vedere teoretic, cît şi practic, majoritatea disciplinelor cuprind toate formele de instruire: cursuri, seminarii, laboratoare, teze şi proiecte anuale, ceea ce le permite absolvenţilor să acumuleze competenţe experimentale temeinice, necesare pentru angajarea în orice laborator de profil de cerectare sau din industrie. Facultatea dispune de resursele necesare pentru realizarea obiectivului major – pregătirea tinerilor specialişti–chimişti: cadre profesorale, baza tehnico-materială, materiale didactico-metodice, spaţii auditoriale, de laborator şi baze de practici. Ca rezultat, la finele ciclului I – studiilor superioare de licenţă, absolvenţii au o pregătire temeinică atît din punct de vedere teoretic cît şi practic, ceea ce le oferă oportunitatea de a fi angajaţi în cîmpul muncii sau/şi de a continua studiile la ciclul II – studiile superioare de masterat.

Nouțăți și Anunțuri

În atenția studenților înmatriculați la anul I

Stimati studenti ai anului I! Bine ati venit in familia Facultatii de Chimie si Tehnologie ...

Contactează-ne!​​

    Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved