Pe data de 26 mai la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a fost organizată  Conferința națională cu participare internațională MATERIALE AVANSATE IN BIOFARMACEUTICĂ ȘI TEHNICĂ, dedicată aniversării a 75-a de la nașterea academicianului Aurelian GULEA și de la fondarea Universității de Stat din Moldova. La conferință au partcipipat colegii, prietenii, discipolii omagiatului, precum și toți cei care sunt pasionați de domeniul Chimiei coordinative și biofarmaceutice, precum și de formularea unor noi principii active în medicamente cu efect antimicrobian, antitumoral și antimicotic.

La lucrările Conferinței au participat peste 80 de personae, printre care Președintele AȘM academicianul Ion Tighineanu, Rectorul USM, doctor, conferențiar universitar Igor Șarov, academicianul Gheorghe Duca, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”N. Testemițeanu” profesor Emil Ceban, academicieni, colegi, studenți și savanți din diverse instituții științifice din țară și peste hotare.

La deschiderea Conferinței, dna Viorica Gladchi, decanul facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a menționat că această întrunire  este un prilej uncial pentru aprecierea rezultatelor activității academicianului, profesorului universitar Aurelian Gulea, contribuţiei acestei personalităţi în dezvoltarea ştiinţei şi educaţiei universitare naționale și internaționale și din partea întregului colectiv al facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova i-a urat succese frumoase în munca nobilă, menținerea unui nivel de calitate excelent în activitatea zilnică, sănătate trainică, multe bucurii de la viaţă.

Președintelele AȘM academicianul Ion Tighineanu a menționat etapele carierei științifice și manageriale ale academicianului A. Gulea, a subliniat calitățile personale excepționale ale omagiatului și a comunicat despre decizia Prezidiului AȘM de decernare a omagiatului cu destincția Meritul academic de gradul I.

Rectorul USM domnul Igor Șarov în descursul său de felicitare a menționat că domnul academician A. Gulea este unul din pilonii de bază al instituției, a menționat că Universitatea de Stat din Moldova este mândră de astfel de personalități din colectivul său și a declarant că fenomenul A. Gulea aparține nu numai USM, dar și altor multiple instituții superioare și de cercetare din țară și peste hotare.

O notă culminantă a mesajului rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”N. Testemițeanu” domnului profesor Emil Ceban a constat în faptul că în semn de recunoaștere a rezultatelor colaborării științifice a dlui academician A. Gulea cu colegii de la aceasta instituție Senatul USMF a decis conferirea dlui A. Gulea titlului onorific Doctor Honoris Cauza.

Academicianul Valeriu Rudic în discursul de felicitare a menționat rezultatele remarcabile în activitatea de inovare și raționalizare, aprecierea acestor rezultate la mai multe Expoziții Internaționale în domeniu și multiple brevete de inventive și medalii de Aur, Argint și Bronz obținute pe parcursul anilor de activitate științifică.

În felicitarea sa academicianul Ion Toderaș a menționat despre calitățile personale ale omagiatului și a analizat acele premise care au contribuit la obținerea rezultatelor remarcante în domeniul chimiei și sintezei substanțelor cu proprietăți biologice active.

Un moment emoțional a constituit mesajele de fericitare parvenite de la copiii și nepoții savantului care au avut o notă sentimentală, plină de dragoste și recunoștință.

În cea de-a doua parte a Conferinței au fost audiate 11 rapoarte științifice prezentate de discipolii academicianului A. Gulea, care au inclus rezultatele cercetărilor în domeniul chimiei coordinative, biofarmaceuticii și medicinii.

Published Wednesday May 26th, 2021
Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved